<<<  -  1  2  -  >>>


Obowiązek prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów
2019-03-29 13:42:46


W dniu 22 lutego 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dotycząca obowiązku prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.

więcej..Bezterminowy czas obowiązywania pozwoleń zintegrowanych
2014-09-11 14:42:27


W życie weszła nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, która wprowadziła m.in. zmiany w czasie obowiązywania pozwoleń.

więcej..Nowe instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
2014-09-11 14:17:44


5 września weszło w życie nowe rozporządzenie kwalifikujące instalacje pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego

więcej..Raporty do Krajowej bazy (KOBiZE)
2014-02-20 08:41:03


Informujemy, iż dnia 28 lutego 2014 ubiega termin wprowadzenia raportu do Krajowej bazy (KOBiZE) o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2013.

więcej..Sprawozdania roczne o odpadach
2014-02-20 08:40:57


Do dnia 15 marca 2013 r. należy złożyć sprawozdania roczne dotyczące gospodarki odpadami w Zakładach za 2013 rok do Urzędu Marszałkowskiego właściwego na miejsce wytwarzania odpadów.

więcej..Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska
2013-06-11 07:20:51


Przypominamy, że od bieżącego roku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska naliczane są raz do roku w terminie do 31 marca za ubiegły rok kalendarzowy. Sprawozdania należy składać tylko do Marszałka Województwa, a roczna wysokość opłaty, zwolniona z obowiązku wnoszenia, to 800 zł.

więcej..Życzenia świąteczne
2013-03-29 09:19:34


Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

więcej..Raporty do Krajowej bazy (KOBiZE)
2013-02-15 13:09:39


Informujemy, iż dnia 28 lutego 2013 ubiega termin wprowadzenia raportu do Krajowej bazy (KOBiZE) o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2012.

więcej..Sprawozdanie PRTR
2013-02-15 13:05:47


Do dnia 31 marca 2013 r. należy wypełnić roczne sprawozdanie "PRTR" o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006.

więcej..Sprawozdania roczne o odpadach
2013-02-15 13:02:28


Do dnia 15 marca 2013 r. należy złożyć sprawozdania roczne dotyczące gospodarki odpadami w Zakładach za 2012 rok do Urzędu Marszałkowskiego właściwego na miejsce wytwarzania odpadów.

więcej..Życzenia świąteczne
2012-12-14 14:33:51


Pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie i współpracę w 2012 roku, wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dalszych sukcesów, udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

więcej..Raporty do Krajowej bazy (KOBiZE)
2012-02-27 14:32:25


Informujemy, iż dnia 28 lutego 2012 ubiega termin wprowadzenia raportu do Krajowej bazy (KOBiZE) o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2011.

więcej..Sprawozdania roczne o odpadach
2012-02-27 14:30:32


Do dnia 15 marca 2012 r. należy złożyć sprawozdania roczne dotyczące gospodarki odpadami w Zakładach za 2011 rok do Urzędu Marszałkowskiego właściwego na miejsce wytwarzania odpadów.

więcej..Sprawozdanie PRTR
2012-02-27 14:27:43


Do dnia 31 marca 2012 r. należy wypełnić roczne sprawozdanie "PRTR" o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006.

więcej..Sprawozdanie roczne dla prowadzącego stację demontażu
2012-02-27 14:20:38


Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności do dnia 15 marca 2012 r. Sprawozdanie należy przekazać do NFOŚiGW i marszałka województwa.

więcej..Sprawozdania roczne dotyczące baterii i akumulatorów.
2012-02-27 14:15:12


Obowiązek złożenia sprawozdań do 15 marca 2012r.

więcej..Nowe obowiązki dla Zakładów
2011-02-15 12:51:32


Od dnia 1 stycznia 2011 r. podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany będzie do sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje dotyczące m.in. wielkości emisji, opisu technologii produkcji i jej wielkość, zużycia i charakterystyki paliw oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu instalacji, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie rok 2010.

więcej..Nowe wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
2011-01-04 07:33:09


01 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674).

więcej..Nowe karty ewidencji i przekazania odpadów
2011-01-04 07:30:45


01 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1673).

więcej..Zmiana terminu składania zbiorczych zestawień danych o odpadach do Urzędu Marszałkowskiego na 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy
2011-01-03 07:24:18


01 stycznia 2011 r. w art. 37 ust 3 ustawy o odpadach (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243) uległ zmianie termin przedkładania zbiorczych zestawień danych o odpadach do Urzędu Marszałkowskiego z 31 marca na 15 marca.

więcej..wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo