Nowe wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
2011-01-04 07:33:09

01 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674):

  • zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych;
  • wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  • wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 5 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674)

wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo