Sprawozdania roczne dotyczące baterii i akumulatorów.
2012-02-27 14:15:12

Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów
Do dnia 15 marca 2012 r.
należy przedłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów. Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy wprowadzającego na terytorium kraju baterie lub akumulatory

Sprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach zbierania baterii lub akumulatorów przenośnych:

  • z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub akumulatory przenośne,
  • z wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie lub akumulatory przenośne,

Sprawozdanie dotyczy wprowadzającego na terytorium kraju baterie lub akumulatory przenośnych, które należy przedłożyć marszałkowi województwa do dnia 15 marca 2012 r. za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Sprawozdanie roczne o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Do dnia 15 marca 2012 r.
należy przedłożyć marszałkowi województwa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę. Obowiązek złożena sprawozdania dotyczy zbierającego zużyte baterie lub akumulatory przenośne tj.:

  • podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub akumulatorów,
  • gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Sporządzenie wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę. Obowiązek złożenia wykazów dotyczy wprowadzającego na terytorium kraju baterie lub akumulatory. Wykazy należy przedłożyć marszałkowi województwa do dnia 15 marca.

wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo