Sprawozdanie PRTR
2012-02-27 14:27:43

Sprawozdanie PRTR
Do dnia 31 marca 2012 r. należy wypełnić roczne sprawozdanie "PRTR" o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień (wprowadzania do powietrza, wody i gleby - również w czasie awarii) i transferów zanieczyszczeń (przemieszczania poza zakład ścieków do oczyszczalni) oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006. Obowiązek taki dotyczy prowadzącego instalację, obejmującą działalności z załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006.
Sprawozdanie PRTR (wg wzoru z rozporządzenia) przedkłada się do WIOŚ w formie dokumentu elektronicznego po wypełnieniu formularza sprawozdania przez aplikację udostępnioną na stronie internetowej (www.prtr.gios.gov.pl, aplikacja POL_PRTR) Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, musi dodatkowo przesłać do WIOŚ podpisany wydruk sprawozdania.

wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo