Formularze


Opracowane przez nas Formularze służą do podawania danych, wg których naliczamy w Państwa imieniu opłaty jakie należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego tytułem korzystania ze środowiska zgodnie z art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.).

Opłaty rozliczane są zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem, a firmą EkoKoncept s.c. Po rozliczeniu opłat otrzymują Państwo komplet wykazów, które następnie należy przekazać do urzędu marszałkowskiego i WIOŚ zgodnie z miejscem lokalizacji Zakładu.

Otrzymują Państwo również kompletną ewidencję, którą należy przechowywać w Zakładzie, oraz wypełnione przelewy opłatowe.
Formularze od 2006 r. do 2008 r.Formularze od 2009 r. do 2012 r.Formularze od 2013 r.
Formularze odpadyEwidencja odpadów do 2014 r.Ewidencja odpadów od 2015 r.
wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo