Laboratorium badawcze


Hałas jest często ignorowanym i niezauważanym zanieczyszczeniem środowiska. Może jednak prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia człowieka takich jak np. depresja, utrata słuchu, stres i wiele innych.

Nasze Laboratorium Badawcze wykonuje badania hałasu w następującym zakresie:

  • hałas w środowisku,
  • hałas komunikacyjny,
  • analizy i prognozy akustyczne – określenie zasięgu emisji hałasu do środowiska (hałas przemysłowy i komunikacyjny).

Do prowadzenia badań i ekspertyz posiadamy odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz specjalistyczne oprogramowanie. W celu kontroli własnych umiejętności Laboratorium Badawcze uczestniczy rok rocznie w porównaniach międzylaboratoryjnych.

W 2009 r. Laboratorium Badawcze wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Obecnie LB jest w trakcie starania się o uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań hałasu środowiskowego i komunikacyjnego.

POLITYKA JAKOŚCI / SYSTEM JAKOŚCI
Laboratorium Badawcze firmy EkoKoncept s.c. dąży do zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów, zwiększenia ich satysfakcji i zadowolenia oraz pozyskania zaufania poprzez wysoką jakość świadczonych usług związanych z wykonywanymi badaniami.
Wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością w Laboratorium gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wymagań innych dokumentów normatywnych w tym dokumentów PCA.

Laboratorium Badawcze kieruje się następującymi zasadami:

  • współpraca z klientami odbywa się na zasadach poszanowania ich praw, szacunku, wzajemnego zaufania i wiarygodności,
  • usługi świadczone są na wysokim poziomie,
  • personel LB kieruje się zasadami rzetelności i obiektywności,
  • LB nie podlega żadnym wpływom wewnętrznym i zewnętrznym, a w swej działalności postępuje bezstronnie i niezależnie,
  • działalność LB oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu,
  • stara się ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania jakością.
Zachęcamy do korzystania z usług naszej firmy
Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia.
wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo