Oferta


Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony, inżynierii i kształtowania środowiska. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z aspektami środowiskowymi i wspomagamy w realizacji procedur administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Nasza praca opiera się na szczegółowej analizie problemów i potrzeb klienta, wyborze najlepszych rozwiązań i utrzymaniu wysokiej jakości świadczonej usługi.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Raporty oddziaływania na środowisko i udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko,
 • Karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu,
 • Przygotowywanie załączników 2a i 2b do wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unijnych,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do planów i programów oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
 • Programy ochrony środowiska, powietrza i gospodarki odpadami.
 • Pozwolenia zintegrowane,
 • Opracowania w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,
 • Operaty wodnoprawne,
 • Dokumentacje dotyczące gospodarki odpadami,
 • Konsultacje dla firm i osób fizycznych,
 • Audyty środowiskowe,
 • Naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
 • Sprawozdania roczne dotyczące ochrony środowiska,
 • Projekty terenów zielonych,
 • Inwentaryzacje zieleni,
 • Pomiary hałasu.
wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo